Kurser

Under hösten anordnas kurser på Radiumhemmet, St Görans sjukhus och Södersjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Universitetssjukhuset i Lund, Centralsjukhuset i Kristianstad, Västmanlands sjukhus i Västerås, Centralsjukhuset i Karlstad, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sundsvalls sjukhus och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Vi erbjuder informella hudvårds- och makeup-kurser där professionella och engagerade makeup-konsulenter ger dig råd och vägledning.

Information om höstens kurser (2018):

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Fredag 24 aug
 • Fre 7, 21 sep
 • Fre 5, 19 okt
 • Fre 9, 23 nov
 • Fre 7 dec

Kursen är kl.13-15 varannan fredag.

Anmälan sker via Medicinsk Behandlingsavdelning på Radiumhemmet Tel 08-5177 22 32

Södersjukhuset, Stockholm

 • Måndag 20 aug
 • Måndag 10, 24 sep
 • Mån 15, 22 okt
 • Måndag 5, 19 nov
 • Måndag 3 dec

Kursen är kl.13,30-15,30 varannan måndag.

Anmälan sker via Södersjukhuset Medicinsk behandlingsavd 22
Tel 08-616 44 17

Capio St Görans Sjukhus, Stockholm

 • Tisdag 14, 21 aug
 • Tisdag 11 sep
 • Tisdag 9 okt
 • Tisdag 13 nov
 • Tisdag 11 dec

Kursen är tisdagar kl.13,30-15,30.

Anmälan sker via Onkologisk Dagvårdsavdelning
Tel: 08-587 034 80

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Onsdag 22 aug
 • Onsdag 5, 19 sep
 • Onsdag 3, 17 okt
 • Onsdag 7, 21 nov
 • Onsdag 5 dec

Kursen är varannan onsdag kl. 14-16.

Anmälan sker via Verksamhet Onkologi Susanne Zachau
Tel: 031-342 86 71

Universitetssjukhuset MAS, Malmö

 • Fredag 17 aug
 • Fredag 14 sep
 • Fredag 12 okt
 • Fredag 16 nov
 • Fredag 7 dec

Kursen är en fredag i mån kl.13,30-15,30.

Anmälan sker via Cytostatikamott. på Universitetssjukhuset MAS
Tel: 040- 337828 Kursen hålls på: Jan Waldenströmsg 38, plan 3

Universitetssjukhuset, Lund

 • Tisdag 14 aug
 • Tisdag 11 sep
 • Tisdag 16 okt
 • Tisdag 20 nov

Kursen är en tisdag i månaden kl.13,30-15,30.

Anmälan sker via Annette Holmkvist   Tel: 046-17 76 46 Kursen hålls på: Strålningsenheten Klinikgatan 5, vån 3

Centralsjukhuset, Kristianstad

 • Tisdag 18 sep
 • Tisdag 23 okt
 • Tisdag 4 dec

Kursen är tisdagar kl. 14-16.

Anmälan sker via Onkologimottagningen Centralsjukhuset

Lena Olbers Tel: 044-309 12 34

Västmanlands sjukhus, Västerås

 • Måndag 17 sep
 • Måndag 12 nov

Kursen är måndagar kl. 13-15.

Anmälan sker via Onkologiklinikens dagvård. Tel: 021-17 63 40

Centralsjukhuset, Karlstad

 • Tisdag 18 sep
 • Tisdag 13 nov

Kursen är tisdagar kl. 14-16,

Anmälan sker via Marita Hallquist, Strålbehandlingen Centralsjukhuset Karlstad Tel: 054-615010

 

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursen är måndagar kl. 13-15.

Anmälan sker via Hanna Ward på Akademiska sjukhuset
Tel: 018- 611 53 20         Kl.08.00 – 09.00, 13.00 – 14.00

 • Måndag 10 sep
 • Måndag 15 okt
 • Måndag 12 nov

Sundsvalls sjukhus

 • Tisdag 11 sep
 • Tisdag 2 okt
 • Tisdag 20 nov

Kursen är tisdagar kl.13,30-15,30.

Anmälan sker via Sundsvalls Sjukhus Bröstmottagningen
Anna Dyrander Tel: 060-182005

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Torsdag 23 aug
 • Torsdag 4 okt
 • Torsdag 8 nov

Kursen är torsdagar kl.13-15.

Anmälan sker via Anna Hellström, kontaktsjuksköterska Hotell Björken   Tel: 090-785 35 50

 

 

OBS: våra kurser är endast öppna för dig som behandlas polikliniskt. Vi har inte möjlighet att ta emot närstående/anhöriga.